RDB PALLETS

Manufacturing - België

Contact

Thomas Capoen

Projectbeschrijving

  • Maatwerk backoffice systeem ontwikkeld door C&W 
  • Vendor Portal (zie boven)

Warehouse Management System (WMS)

Manufacturing Execution System (MES)

Warehouse Control System (WCS)

Voice Connector (VOI)

Transport Management System (TMS)

Time Slotting Management (TSM)

Electronic Data Interchange (EDI)

Web Portals (WPT)

  • Beheer van alle intercompany materiaal stromen van hout
  • Alle aanvoer van hout uit de Batlische staten via haven van Zeebrugge
  • Scanning via mobile app van de vendor portal (in de haven van de ontvangen pakketten)
  • Inscanning van de verstuurde pallets/samenstellen shipment
  • Aanmaken van ASN voor aanlevering naar RDB of externen

Carrier Integration Platform (CIP)

Host Integration Platform (HIP)

  • Maatwerk (SQL)